CHRONIMY PRZYRODE KARPAT - DOŁĄCZ DO NAS!

Projekt „Karpaty Łączą"

 

Projekt „Karpaty Łączą" to przedsięwzięcie, które skupia wiele środowisk wokół idei ochrony bioróżnorodności Karpat oraz zrównoważonego rozwoju tego wyjątkowego regionu. Poszczególne działania angażują m.in. ekspertów, samorządowców, społeczności lokalne czy turystów.

Tym samym łączymy we wspólnych wysiłkach wielu miłośników karpackiej przyrody.


 

Zobacz co robimy

 

Inwentaryzacja przyrodnicza hal

Głównym celem projektu jest ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat. Wybór hal zakwalifikowanych do projektu, na których prowadzony jest wypas lub na których odbudowywana jest infrastruktura pasterska, został poprzedzony szczegółową inwentaryzacją wybranych terenów przeprowadzoną przez ekspertów ds. ochrony środowiska.

Owce

Zaplanowano zakup 730 owiec rasy „polska owca górska”. Kupowane owce przekazywane są sukcesywnie bacom i wypasane na halach spełniających środowiskowe wymagania określone w projekcie.

Redyki

Każdego roku uroczyście obchodzimy rozpoczęcie wypasu owiec i ich szczęśliwy powrót z hal. Dodatkowo, w środku sezonu organizowane jest spotkanie baców. W trakcie projektu zaplanowanych jest 18 redyków. Infrastruktura pasterska Na wybranych halach powstaną nowe bacówki wyposażone w sprzęt niezbędny do wytwarzania oscypków metodą tradycyjną oraz koszory i żłoby. Zaplanowana jest budowa lub remont 55 obiektów infrastruktury pasterskiej.

Spotkania pasterskie

Na spotkaniach poruszane są tematy związane z tradycyjną gospodarką pasterską (np. wpływ na bioróżnorodność hal karpackich, kultura pasterska, wytwarzanie tradycyjnych produktów mlecznych, historia pasterstwa w Karpatach). Szkolenia organizowane są na terenie zainteresowanych gmin. W trakcie projektu zaplanowanych jest 80 spotkań pasterskich na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Forum Gmin Karpackich

Przedstawiciele karpackich jednostek samorządu terytorialnego spotkają się na Forum Gmin Karpackich, by rozmawiać o wyzwaniach stojących przed regionem. Planowane jest również stworzenie i podpisanie wspólnego stanowiska dotyczącego wdrażania Konwencji Karpackiej w Polsce.

Krajowy Plan Działań

W ramach projektu zostanie opracowany Krajowy Plan Działań na rzecz wdrażania Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji Karpackiej. Będzie to pierwszy Krajowy Plan Działań w Karpatach!

Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki

W ramach projektu zostanie opracowana „Strategia zrównoważonego rozwoju turystki” obejmująca zachodnią część Beskidu Niskiego oraz równoległego pasa pogórza. Obszar ten obejmuje 37 gmin województwa podkarpackiego i małopolskiego. Stworzenie dokumentu zostanie poprzedzone badaniem ruchu turystycznego oraz szczegółową inwentaryzacją terenu objętego Strategią. Stworzony przez ekspertów materiał zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Informatorium Karpackie

To portal prezentujący zasoby informacyjne o polskich Karpatach dla trzech głównych grup odbiorców: miłośników i turystów wędrujących po Karpatach, pracowników jednostek samorządowych oraz dla ekspertów i specjalistów zajmujących się działaniami na rzecz Karpat.

Szkolenia „Karpacki Lider”

Zaplanowano 12 szkoleń z cyklu „Karpacki Lider”. Głównym celem tych spotkań jest podniesienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z administracją publiczną, metod ochrony różnorodności biologicznej Karpat, animowania aktywności społeczności lokalnej oraz udziału publicznego w procesie wdrażania Konwencji Karpackiej.

Konkursy

„Karpacka Gmina” – konkurs skierowany bezpośrednio do gmin. W konkursie oceniane będą zasoby przyrodnicze i kulturowe, jak również sposób ich promocji i ochrony w każdej zgłoszonej jednostce samorządu terytorialnego. „Tożsamość Karpacka” – konkurs skierowany do lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych Zadaniem uczestników będzie zorganizowanie debat publicznych na temat roli zasobów naturalnych i kulturowych w rozwoju lokalnym.

Karpacki Uniwersytet Otwarty

Karpacki Uniwersytet Otwarty będzie miał formę serii otwartych wykładów zorganizowanych przy współpracy ze szkołami wyższymi zlokalizowanymi w Karpatach. Wykłady będą dotyczyły tematyki karpackiej, między innymi kwestii związanych z ochroną różnorodności biologicznej, wdrażania Konwencji Karpackiej oraz rozwoju turystyki.


 

Włącz się w działania na rzecz ochrony karpackiej przyrody

 

Zapraszamy do włączenia się w działania na rzecz ochrony karpackiej przyrody!

Dołącz do akcji "Przywracaj z nami owce Karpatom!"

Karpaty potrzebują owiec. Tradycyjny wypas zapobiega zarastaniu hal i polan przez lasy, a także wspiera odradzanie się na nich unikatowej roślinności. Dlatego jednym z działań w projekcie „Karpaty Łączą" jest wsparcie tradycyjnej gospodarki pasterskiej, która pozwala w sposób czynny chronić bioróżnorodność karpackich hal.

Wejdź na stronę http://karpatylacza.pl/owcekarpatom i wesprzyj naszą akcję!

Do zaangażowania w projekt zapraszamy również przedsiębiorców. Firmy zainteresowane włączeniem się w projekt prosimy o Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Na przestrzenii 2014 roku prowadziliśmy zbiórkę publiczną na realizację projektu Karpaty Łacżą. Sprawozdanie ze zbiórki można przeczytać TU.

 

 

 

 

Instytucja współfinansująca Lider projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Partner projektu
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
 • Patronat honorowy
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2018